Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przestrzeń:

  • wyraża chęć działania na rzecz tworzenia i rozwoju aktywności kulturalnej, aby twórczo żyć,
  • działa w przekonaniu o potrzebie rozwoju talentów, pasji i wyobraźni artystycznej, aby widzieć piękniej,
  • pragnie tworzyć możliwości poznawania bogactwa przestrzeni kulturalnej,
  • dostrzega wartość i wagę upowszechniania oraz ochrony dziedzictwa kulturowego dla budowania tożsamości kulturowej,
  • deklaruje wolę współdziałania oraz inspirowania działań kulturalnych o niekonwencjonalnym charakterze,
  • widzi potrzebę integracji i rozwoju społeczności lokalnych.

Partnerzy: