Regulamin

 1. Gabinet Logopedyczny LOGOS z siedzibą w Bukowie, Buków 37, znajduje się w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „PRZESTRZEŃ” w Bukowie, Buków 37.
 2. Z usług gabinetu mogą korzystać dzieci oraz młodzież w wieku od 6 miesięcy do 16 roku życia.
 3. Uczestnicy zajęć logopedycznych mogą zostać skreśleni z listy wyłącznie na prośbę rodzica/ opiekuna lub w sytuacji uporczywego utrudniania pracy gabinetu. W takiej sytuacji o skreśleniu z listy decyduje logopeda prowadzący zajęcia.
 4. Korzystanie z usług gabinetu jest dobrowolne i odpłatne. Osoba korzystająca z usług może z nich w każdej chwili zrezygnować, bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Rodzice/ opiekunowie prawni mogą uczestniczyć w zajęciach wraz z dziećmi pod warunkiem, że obecność rodzica/ opiekuna nie będzie negatywnie wpływać na przebieg zajęć.
 5. Rejestracja do gabinetu logopedycznego odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 504 31 91 91 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.
 6. Zajęcia odbywają się w gabinecie lub w domu pacjenta i trwają maksymalnie 75 min, w tym 15 min poświęconych jest na rozmowę z rodzicami.
 7. Terapia zaczyna się punktualnie o wyznaczonej porze, a spóźnienie bez wcześniejszego powiadomienia powoduje skrócenie trwania zajęć bez zmiany opłaty za nie.
 8. W przypadku niemożności przybycia na umówione zajęcia należy o tym zawiadomić prowadzącego co najmniej dzień wcześniej.
 9. W cenie prowadzonych zajęć wliczone są materiały, wskazówki do efektywnej pracy w domu i porady dla rodziców.
 10. Opłaty za usługi logopedyczne pobierane są według cennika zawartego na stronie lub zamieszczonego bezpośrednio w gabinecie.
 11. Opłaty za terapię logopedyczną można dokonać każdorazowo po zajęciach.
 12. W celu zapewnienia skuteczności terapii wymagane jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz codzienna, systematyczna praca z dzieckiem w domu według zaleceń logopedy.

Partnerzy: