Nasz Logopeda

Nazywam się Estera Jankowska. Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie kończyłam studia na Wydziale Polonistycznym – specjalność nauczycielska. Ukończyłam również podyplomowe studia logopedyczne w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, broniąc pracy pt.: „Uczeń dyslektyczny w edukacji wczesnoszkolnej – diagnoza i terapia”. Praca skupia się na problemach, jakie spotyka na co dzień uczeń szkoły podstawowej, u którego stwierdzono trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych (czytania, pisania i liczenia). Skończyłam także kurs z zakresu oligofrenopedagogiki w Galicyjskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, dzięki któremu mogę pracować z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym.

Cały czas poszerzam swoją wiedzę, uczestnicząc w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych:

 • Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją – warsztaty metodyczne.
 • Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym – warsztaty metodyczne.
 • Stymulacja funkcji poznawczych. Kategoryzowanie – warsztaty metodyczne.
 • Stymulacja funkcji poznawczych. Pamięć – warsztaty metodyczne.
 • I Międzynarodowa Neurobiologiczna Konferencja Naukowa pn. „Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych” w Krakowie.
 • ABC małego redaktora – jak redagować gazetkę szkolną – ćwiczenia praktyczne.
 • ABC kultury żywego słowa – jak przygotować się do konkursu recytatorskiego – praca z tekstem.
 • Techniki i metody aktywizujące uczniów – wykład i warsztaty.
 • Motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach.

Praktyki logopedyczne:

 • Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie.
 • Centrum Metody Krakowskiej.
 • Gabinet Logopedyczny „Gżegżółka” w Krakowie.
 • Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Teraz My” w Skawinie.
 • W czasie studiów prowadziłam wolontaryjne zajęcia z dziećmi (alalia, afazja, dysleksja, zespół Downa, zaburzenia ze spektrum autuzmu).

W swojej pracy wykorzystuję Metodę Krakowską, opracowaną przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską.

Partnerzy: