Rozpoczęliśmy realizację projektu „Podaj dalej!”

PODAJDALEJ2-banner-small

29 marca rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjno-kulturalnego pn. „Podaj dalej!”.

Jego celami są: tworzenie możliwości poznania i odkrywania świata osób z niepełnosprawnością intelektualną, radosnych i twórczych sposobów współdziałania, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci poprzez budowanie wzajemnych relacji, pracę w zespole, wzbogacenie ich świata przekazem emocji i doświadczeń będących inspiracją wspólnych dzieł oraz rozwój sprawności manualnych poprzez wykorzystanie różnorodnych form plastycznych, w tym rękodzieła.

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 4-8 lat objętych edukacją, ich rodziców, opiekunów oraz dziadków mieszkających w miejscowości Konary, na terenie gminy Mogilany, w tym do uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach i zakłada realizację celów poprzez organizację cyklu integracyjnych warsztatów twórczych opartych na współdziałaniu dzieci, rodziców, opiekunów z osobami o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności intelektualnej będących podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.

Projekt zakończy się 15 lipca, a jego realizacja odbędzie się w Gminie Mogilany w tym w Bukowie – siedzibie naszego Stowarzyszenia, na terenie Szkoły Podstawowej w Konarach, Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach oraz w Wieliczce.

Pomysłodawczyniami projektu są Monika Zatorska, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Konarach oraz Agata Kubrak i Lucyna Musiał, członkowie Stowarzyszenia „Przestrzeń”.
Nasi partnerzy w realizacji zadania to: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach, Dobroczynna Fundacja Bonifraterska w Konarach oraz Stowarzyszenie Konary.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Mogilany.

Bieżące relacje z realizacji projektu będzie można śledzić na naszej stronie oraz stronach partnerów.
A tymczasem dziękujemy Partnerom za pierwsze działania i zaangażowanie.

Partnerzy: