Podaj dalej! Obraz Przyjaźni

Obraz Przyjaźni – wspólne dzieło dzieci, opiekunów i podopiecznych Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej stworzone w Szkole Podstawowej w Konarach podczas spotkania integracyjnego projektu Podaj dalej! /fot. A. Kubrak/

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Mogilany

Partnerzy: